RADA FUNDACJI
Roman Rewald
Roman Rewald
Przewodniczący Rady

Emerytowany partner kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi podmiotów gospodarczych, w tym akwizycji, finansowania inwestycji i projektów infrastrukturalnych. 

Posiada wykształcenie prawnicze polskie i amerykańskie, jest adwokatem amerykańskim (Stan Michigan, USA) przez ponad dwadzieścia lat delegowanym do pracy w Warszawie.

Doświadczony mediator i Prezes Centrum Mediacji Lewiatan przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Posiada certyfikat International Commercial Mediation Training. Jest także wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Arbiter w Alternatywnym Centrum Rozwiązywania Sporów przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Kosowie, a także mediator wpisany na Listę Mediatorów w ICC ADR Paris.

Były Prezes a obecnie członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Członek Rady Nadzorczej MCX Systems Sp z o.o.

Uhonorowany w 2014 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce.

Paweł Kastory
Paweł Kastory
Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Promocji i Fundraisingu

Współzałożyciel i prezes zarządu agencji reklamowej Corporate Profiles (1991). Jej rozwój pozwolił na stworzenie grupy wokół dzisiejszego DDB Warszawa. Złożona z BNA (branding), CPC (doradztwo w marketingu), DDB (agencja full service), Gutenberg Networks (produkcja reklamowa audio, i wideo, digital i print), OMG (domy mediowe) tworzy jeden z największych zespołów w marketingu i reklamie w kraju. Zatrudnia ponad 450 osób, obroty sięgają 800 mln pln (2019). Do stałych klientów grupy należą: Auchan, BAT, Bayer, Beiersdorf, Castorama, Daimler, Grupa Żywiec, Huawei (Polska, Nordics & CEE), Intermarché, Jeronimo Martins (Biedronka), Kompania Piwowarska, McDonald’s, MediaMarkt, Nokia, Play, Reckitt Benckiser, Renault-Nissan, Super-Pharm, T-Mobile, Volkswagen Group (Porsche, SEAT, Škoda, VW).

Prezes Corporate Profiles Real Estate. Inwestor w dziedzinie ubezpieczeń i insurtech (TU Zdrowie, astorya.vc) i nowoczesnych technologii (Cosmose, Nethone, ClauseMatch).

Członek wielu organizacji branżowych i społecznych: SKM SAR i jej Rady Nadzorczej, były wieloletni prezes zarządu, juror i przewodniczący grupy jurorskiej Effie; Polskiej Rady Biznesu, były wiceprezes i były członek Komisji Rewizyjnej; Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Rady Muzeum Narodowego w Warszawie. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie, a także Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułami: Człowiek Reklamy 2012 (Brief), AdMan 2012 (Press).

Zdobywca setek nagród branżowych wraz z zespołem DDB i innych firm z grupy: Cannes, EuroEffie Awards, Effie Awards w Polsce, Konkurs Twórców Reklamy.

Hobby: rodzina, książki (historia, historia polityczna, biografie inspirujących ludzi, klasyka światowa najchętniej w oryginale po francusku i angielsku), sztuka, podróże, polityka międzynarodowa, narty, woda.

dr Piotr Cyburt
dr Piotr Cyburt

Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A od 1999 r. Wcześniej w latach 1995-1998 roku Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju S.A. W latach 1994-1995 Dyrektor w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. Następnie Członek Zarządu PBK S.A.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego (SGH). Po ukończeniu studiów stypendysta m. in. Georgetown University, Harvard University i pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Narodowej. Od roku 1987 doktor nauk ekonomicznych.

Członek wielu rad nadzorczych, obecnie m.in.  Hochtief Polska i Pekabex SA, również Członek Rady Związku Banków Polskich oraz European Covered Bond Council i Rady Fundacji Ronalda McDonalda.

Hobby: turystyka górska i narciarstwo.

prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak
prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

Specjalista chorób wewnętrznych, onkolog, hematolog oraz transplantolog.

Były (w latach 1984-1998) kierownik Zakładu Immunologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Były (w latach 1998-2018) kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Były (w latach 2002-2014 i 2016-2018) konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.
 
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1971 – dyplom z wyróżnieniem) i emerytowany pułkownik. Jego największe osiągnięcia naukowe obejmują odkrycie wspomagającej roli komórek T w stosunku do krwiotwórczych komórek macierzystych, określenie częstości występowania krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiku, odkrycie pierwszej genetycznie uwarunkowanej choroby braku cytokiny krwiotwórczej (brak M-CSF u myszy op/op). 

W klinice należał do pionierów chemioterapii nowotworów w Polsce (skojarzenie MTX-CY w raku płuca opublikowane w 1976 roku) oraz przeszczepiania szpiku (pierwsze przeszczepienie alogeniczne w 1984 roku i autologiczne w 1985 roku). Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1993).

Opublikował ponad 300 prac naukowych z dziedziny transplantologii, hematologii i onkologii oraz około 100 rozdziałów w podręcznikach oraz samodzielnie książki „Zagadka tworzenia krwi” i „Hemograft”. Ta ostatnia książka jest pierwszą polską monografią transplantologii komórek krwiotwórczych. Był promotorem 23 doktoratów i opiekunem 9 habilitacji.

W 2007 roku ukazał się na jego temat film biograficzny Jakuba Kossakowskiego „Między złem a złem”, a w 2017 roku monograficzna książka Justyny Wojteczek „Pozytywista do szpiku kości”.

Nadal pracuje we wcześniej kierowanej Klinice jako profesor. Obecnie jest też Przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Członek zespołu doradców Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta oraz Przewodniczący Komisji Programowej Fundacji Ronalda McDonalda.

Kierunków działania Fundacji Ronalda McDonalda jest wiele. Ale głównie dotyczą one małych pacjentów walczących z nowotworami. Ten cel przyświeca najrozmaitszym fundacjom działającym pod szyldem Ronald McDonald House Charities. W tym zakresie prowadzony jest szereg międzynarodowych programów. Polska fundacja w przyszłości przyłączy się do któregoś z tych projektów.

prof. Jerzy R. Kowalczyk
prof. Jerzy R. Kowalczyk

Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie. Specjalista chorób dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, genetyki klinicznej oraz transplantologii klinicznej. Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1972 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1979 r., doktora habilitowanego w 1983 r. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 1992 r.

W latach 1980/81 odbywał staż naukowy w USA (Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, N.Y.). Po zakończeniu stażu w USA kontynuował pracę badawczą i kliniczną w Instytucie Pediatrii A.M. w Lublinie. Ponadto odbywał staże w CHU Clermont-Ferrand, Francja 1985, na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu 1988, Medizinische Hochschule Hanover 1990 oraz Vrije Universiteit Bruxelle, Belgia 1990.

Od 1992 r. Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz II Katedry Pediatrii U.M. w Lublinie. Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w latach 1995–2017. Przez 8 lat pełnił również funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Przez 15 lat był przewodniczącym ogólnopolskiej komisji egzaminującej lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej. Członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE) w latach 2007–2011, członek Zarządu International BFM Study Group w latach 2005–2017. Od 2001 r. członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek Krajowej Rady ds. Onkologii w latach 2014–2017. Obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Opublikował ponad 500 fachowych prac  w czasopismach naukowych, z czego ponad 270 indeksowanych w bazie Scopus. Większość z tych prac byłą opublikowana w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, a sumaryczny IF wynosi 281,753, H-index = 20. Opublikowane prace były dotychczas cytowane przez innych autorów ponad 2000 razy. Ponadto jest autorem lub współautorem 8 monografii dotyczących nowotworów u dzieci oraz nienowotworowych chorób krwi. Wielokrotnie był zapraszany na polskie i międzynarodowe kongresy naukowe w charakterze wykładowcy. Szczególne zainteresowania prof. Kowalczyka obejmują zagadnienia diagnostyki i leczenia białaczek u dzieci, stany powiększenia węzłów chłonnych, zastosowanie badań genetycznych w diagnostyce nowotworów. Jest współtwórcą programu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci stosowanego na całym świecie. Jest także współautorem europejskich standardów opieki nad dziećmi z nowotworami.

Członek wielu organizacji branżowych: Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Dziecięcych (SIOPE), Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Genetyki Klinicznej, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Hobby: uprawa roślin

prof. dr hab. Michał Matysiak
prof. dr hab. Michał Matysiak

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM od 2002 r.  Lekarz pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy.

Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w  Klinice Pediatrii i Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie w Warszawski Uniwersytet Medyczny). Pod kierunkiem śp. Prof. Marii Ochockiej zdobywał kolejne szczeble kariery naukowej w dziedzinie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także specjalizacje lekarskie z pediatrii, a potem onkologii i hematologii dziecięcej. Odbywał staże w ośrodkach onkologii dziecięcej w Wiedniu, Frankfurcie nad Menem i Tȕbingen.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej dla województwa mazowieckiego drugą kadencję. Przewodniczący Grupy ds. Nieonkologicznych Chorób Układu Krwiotwórczego w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej i członek Zarządu Towarzystwa. Reprezentant polskich ośrodków onkologii dziecięcej w międzynarodowej grupie ds. diagnostyki i leczenia anemii aplastycznej u dzieci EWOG-SAA. Recenzent dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł profesora, a także w ramach przewodów habilitacyjnych i doktorskich. Recenzent prac naukowych dla czasopism fachowych. Wielokrotny członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Opiekun 4 przewodów habilitacyjnych oraz promotor 11 obronionych doktoratów, a także 3 w trakcie realizacji.

Członek wielu organizacji branżowych i społecznych: zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Rady Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, SIOPE, EWOG-SAA.

Laureat Medalu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Nagrody Ministra Zdrowia oraz nagród naukowych JM Rektora WUM.

Hobby: podróże, poznawanie świata i ludzi

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru lat w światowej i polskiej medycynie dokonał się ogromny postęp w leczeniu nowotworów u dzieci. Dwadzieścia lat temu udawało się wyleczyć dwadzieścia procent dzieci, obecnie, szansę na całkowite wyleczenie ma osiemdziesiąt procent dzieci. Są takie nowotwory, które wcześnie rozpoznane dają szansę stuprocentowego wyleczenia.

Agnieszka Wdowińska
Agnieszka Wdowińska

Strateg i praktyk biznesowy z 25 letnim doświadczeniem menedżerskim, w tym na wysokich szczeblach zarządzania w korporacjach w Polsce i Europie Centralnej, były CFO. 

Mentor w wielu programach i projektach: VII Edycji Programu Mentoringowego Mentors4starters, VII Ogólnopolskiej Edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu, w Programie Akceleracyjnym „Next” Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w projekcie Early Warning Europe.

Hobby: rozwój osobisty, ekologia, narciarstwo, długie spacery, wspólny czas z rodziną i przyjaciółmi.

dr inż. Grażyna Nowak-Połomska
dr inż. Grażyna Nowak-Połomska

Dyrektor ds. spraw relacji z kluczowymi klientami; McDonald’s Biznes. Karierę zawodową rozpoczęła jako pracownik naukowy na Politechnice Gdańskiej na wydziale chemicznym. Od 1995 związana z Firmą Farm Frites Poland w Lęborku, gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku kierownika Zarządzania Jakością. Od 2010 kieruje zespołem dedykowanym do obsługi Kluczowego Klienta McDonald’s. Równocześnie odpowiedzialna w Farm Frites za kwestie jakości oraz zrównoważonego rozwoju w obszarze współpracy z firmą McDonald’s.

Członek organizacji branżowych i społecznych: Polskiej Federacji Producentów Żywności, komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności, komisji ds. Żywienia oraz  podkomisji ds. Środowiska, europejskiego stowarzyszenia European Potato Processors Association, członek komisji “Food Law”.

Możliwość aktywnego działania w Fundacji Ronalda McDonalda, pomaganie potrzebującym dzieciom to nie tylko piękny gest, to wspaniały przywilej.

Anna Sobota
Anna Sobota

Prezes Zarządu Media Express Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu ZPR Media SA, Dyrektor Biura Reklamy Time SA.

Zainteresowanie światem mediów oraz ciekawość ludzi sprawiły, że od 20 lat realizuje projekty z zakresu komunikacji, sprzedaży i odpowiedzialności społecznej (CSR). Jej pracowitość, kreatywność, ale także ogromna życzliwość i otwartość na drugiego człowieka wzbudziły szacunek i uznanie wielu osób z firm prywatnych, państwowych, instytucji centralnych oraz organizacji społecznych. Z tymi osobami realizuje projekty i akcje content marketingowe, które spełniają także ważne społeczne zadanie –pomagają ludziom zrozumieć otaczający ich świat.

Rozwój osobisty (ukończenie studiów MBA) pozwolił jej na wyznaczanie sobie kolejnych ambitnych celów, również zawodowych. Obecnie pracuje w multimedialnej grupie ZPR Media. 

Hobby: spacerowanie i zwiedzanie.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - mówił Janusz Korczak.
Uważam, że każdego człowieka należy wspierać, a ważne inicjatywy należy promować i angażować do nich jak najszersze rzesze osób. W ten sposób wzmacniamy dobro, które wraca do nas wszystkich.

Waldemar Topolski
Waldemar Topolski

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ARYZTA Polska Sp. o.o. 

Od ponad 25 lat związany z branżą B2B i FMCG. Przed objęciem funkcji Dyrektora Zarządzającego ARYZTA Polska swoje doświadczenie zdobywał jako Dyrektor Reckitt Benckiser, Rieber Foods Polska, Mission Foods czy Kamis.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Pieczywa, członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda.

Hobby: bieganie, wędrówki górskie, nurkowanie, wino.

 

Artur Rytel
Artur Rytel

Prezes Zarządu Green Holding Sp. z o.o.

Założyciel i właściciel Green Holding, w skład której wchodzą takie spółki jak: Green Factory, Green Factory Logistics, Smart Vegetables Innovations, GPW Primavega. Obecnie odpowiedzialny za strategię, rozwój i ekspansję międzynarodową. Twórca kategorii ciętych gotowych do spożycia sałat oraz gotowych konceptów kulinarnych na bazie zielonych warzyw liściastych na rynku polskim. Pomysłodawca marki Fit&Easy, brandowego lidera w Polsce i Ukrainie. Z niedużego rodzinnego biznesu stworzył  prężnie działającą grupę spółek, specjalizujących się w nowoczesnych uprawach warzyw, ich przetwórstwie oraz logistyce chłodniczej. Mentor, sponsor młodego pokolenia biznesmenów z innowacyjnymi ideami startupów. Wizjoner, strateg, manager. 

Członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda od 2017 r. Zainicjował społeczny projekt edukacyjny "Zielona Kraina" promujący idee spożywania warzyw  w codziennej diecie dzieci.  

Laureat nagród: Ernst&Young Przedsiębiorca Roku 2019 – Nagroda Główna oraz nagroda Ernst&Young Przedsiębiorca Roku 2019 w kategorii Produkcja i Usługi

Hobby: skituring, kitesurfing.

Marcin Bonicki
Marcin Bonicki

Radca prawny. General Counsel w McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Absolwent V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie (1997) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Od 2012 radca prawny (OIRP Warszawa). Z McDonald’s Polska związany od 2005 roku.

Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia KoLiber (od 2002 r.) Radny Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2002-2006).

Hobby: historia, piłka nożna, pies.

Alina Borucka
Alina Borucka

Licencjobiorczyni McDonald’s od 1995 r. Właścicielka 9 restauracji sieci McDonald’s z lokalizacjami  na Pomorzu Środkowym. Technolog żywienia zbiorowego.

Laureatka prestiżowej nagrody Golden Arches Award McDonald’s 2020.

Hobby: książka, podróże.

 
Arkadiusz Jakubowski
Arkadiusz Jakubowski

Licencjobiorca McDonald’s od 2009 r., właściciel firmy Twinstar Arkadiusz Jakubowski.

Od zawsze związany z hotelarstwem i gastronomią. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wielu kontynentach jako Food & Beverage Director i Hotel Director (Cruise Ship Industry). Lider konceptu „Freestyle Dining” dla Norwegian Cruise Line. Uczęszczał do Cornell School of Hotel Administration.

Członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda od 2018 r., zasiada w komisji finansowej.

Hobby: żeglarstwo, rower, obróbka i montaż filmów.

Irene Jurek
Irene Jurek
Licencjobiorczyni McDonald`s Polska

Ze wszystkiego, co robimy, pomaganie innym jest najbardziej szlachetnym zajęciem, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym. 

Aneta Jutrzenka
Aneta Jutrzenka
Teresa Dróżdż
Rafał Naruniec
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×
Wpłać i pomóż
Donate now